Problem z bazą danych: odrzucone zapytanie Informacje o e-czytelni™ :: czytelnia.mobi = Dobra literatura zawsze pod ręką

czytelnia.mobiMobilna e‑czytelnia „e media”

Literatura zawsze pod ręką

Background


Informacje o serwisie e-czytelnia™

Słowo wstępu

Serwis e-czytelnia™ (wersja klasyczna dostępna pod adresem: www.eczytelnia.pl) jest serwisem literackim, którego wydawcą jest Wydawnictwo „e media” z siedzibą w Częstochowie (dane o wydawcy).

W pierwotnym założeniu służył prezentacji fragmentów wydawanych u nas książek, co ułatwiało potencjalnym czytelnikom zapoznanie się z ich treścią. Spełniał także funkcje promocyjne. Z czasem serwis stał się również miejscem, w którym zupełnie nieznani, a tworzący już na całkiem przyzwoitym poziomie, debiutanci mogą zaprezentować swoją twórczość literacką (poezję i prozę) szerszej publiczności. e-czytelnia™ stała się też (jednym z wielu w internecie) narzędziem wspierania idei czytelnictwa i  wymiany myśli.

Od 15.04.2008 e-czytelnia™ jest dostępna także na platformie mobilnej pod adresem: m.eczytelnia.pl

Nasz serwis jest stale rozwijany i wzbogacany o nowe funkcjonalności, których celem jest ułatwienie korzystania z jego zasobów.

Historię działalności serwisu można prześledzić w archiwum newsów.

Więcej informacji na temat zgłaszania swoich publikacji do e-czytelni™, a także kilka pomocnych rad i  wskazówek dla autorów znajduje się na stronie PUBLIKUJ.

Ochrona praw autorskich w e-czytelni™

Utwory publikowane w serwisie e-czytelnia™ podlegają takiej samej ochronie dóbr ich autorów, jak publikacje wydane drukiem. Co to znaczy w praktyce? Przede wszystkim to, że utwory opublikowane w tym serwisie nie mogą być bez zgody ich autorów, a także wiedzy wydawcy tego serwisu, użyte gdziekolwiek indziej, w jakiejkolwiek formie i na jakichkolwiek nośnikach. Właściciel e-czytelni™ czyli Wydawnictwo „e media” zawsze umożliwia kontakt z autorem lub przekazuje zapytanie o zgodę na użycie jego utworu w innym miejscu.

Autor może upoważnić Wydawnictwo „e media” do reprezentowania jego interesów w kontaktach z innymi podmiotami, ale nie ma takiego obowiązku. Jednocześnie właściciel serwisu zobowiązuje się do każdorazowego uzgadniania z autorem wszelkiego użycia, w dowolnej formie, na dowolnym nośniku utworów opublikowanych w serwisie e-czytelnia™. Taką samą zasadę zobowiązują się stosować autorzy w stosunku do wydawcy tego serwisu. Znaczy to, że autor uprzedza wydawcę serwisu e-czytelnia™ o zamiarze opublikowania w innej formie i miejscu swojego utworu opublikowanego już w e-czytelni™. Ma to zapobiec wszelkim nieporozumieniom na linii autor-serwis e-czytelnia™.

Ochrona prywatności

Wydawnictwo „e media” zobowiązuje się do przestrzegania ochrony prywatności wszystkich osób (autorów, czytelników, współpracowników) kontaktujących się z serwisem (oraz wydawcą) i  do nieudostępniania w żadnej formie adresów teleadresowych (w tym mailowych) osobom i instytucjom trzecim bez wyraźnej zgody ich właścicieli. Dane kontaktowe służą jedynie wymianie korespondencji.

Odpowiedzialność za treści

Wydawca (Wydawnictwo „e media”) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane w utworach literackich na łamach serwisu e-czytelnia™. Uznajemy bowiem wolność słowa i prawo autorów publikowanych utworów do nieskrępowanego wyrażania swoich poglądów wraz z ich wyłączną odpowiedzialnością za nie.

Krytyka a cnota

Zdając sobie sprawę z tego, iż nie wszyscy muszą mieć taki sam gust czy umiejętności w posługiwaniu się komputerem, jesteśmy otwarci na konstruktywną krytykę, sugestie, propozycje, uwagi bądź pytania. Za wszelkie głosy Państwa (wysyłane przez formularz do kontaktu) będziemy wdzięczni, ponieważ uważamy, że nie jesteśmy nieomylni, a rzeczowe uwagi mogą przynieść pożytek zarówno Czytelnikom, jak i autorom publikowanych utworów.

Dane o wydawcy serwisu e-czytelnia™

„e media” Wydawnictwo
ul. Równoległa 63
42-200 Częstochowa
Telefon: +48 782 363 342
REGON: 271990679
Serwis firmowy: emedia-Wydawnictwo.pl